Joyce Pring, nagbigay ng mga words of encouragement sa mga tao na maging matatag at malakas sa bawat ham0n ng buhay.

Hindi perpekto ang buhay. Lahat nga naman tayo ay nakakaranas ng mga hir@p at pas@kit sa buhay. Pagsub0k lamang ang lahat ng ito. Sabi nga nila, lilipas lang ito. Pero gaya ni Joyce Pring, humuhugot siya ng lakas mula sa Panginoon.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram

Sa ngayon, ay nasa third trimester na si Joyce ng kanyang pagbubuntis. At ayon sa kanya ay nakak@ranas sila ng sunod sunod na mga pr0blema.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram
“This third trimester has been the t0ughest one yet and for the past few weeks our little family has wr3stled with much distr3ss — when it rains, it really POURS. We’ve had health c0ncerns, dog concerns, electricity concerns, and many more that at one point I was just cry!ng every night out of @nxiety and frvstration,” saad ni Joyce.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram

Pero di siya nagpatinag dito. Kaya naman, sa kanyang journal ay narito ang ilan sa mga sinulat ni Joyce.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram
“I know that God is teaching me to worship Him @midst the ch@os and h@rdship. That I worship not because of His blessings or our circumstances, but because His nature is good. This is a fundamental truth in my faith… but why is it so hard to learn and hold onto?”

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram

Kaya, ipinapaabot ni Joyce ang kanyang encouragement sa bawat isa na maging matatag at maging malakas sa bawat ham0n ng buhay.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram

At ano mang h!rap ng buhay, ang Panginoon ang siyang iyong magiging sandigan.
“I just wanted to encourage you today and say that we are all just works in progress. That sometimes we cry out to God in d3sperate times with our pride, f3ar, h0pel3ssness… even though He has called us into a life of humble, c0urageous, and h0peful worship and communion with Him.

Credit: Joyce Pring-Trivino instagram

May we remember that His nature, His character, His promises are not dependent on our situation or season, but that they are eternal, unch@nging, and unparalleled. We worship Him for who He is, we trust with confident faith, and pray for mercy and grace. ❤️,” mensahe ni Joyce sa kanyang IG.